تجلیل از باستانی کاران فیروزکوه

بزرگان ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان تهران به همراه جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران فیروزکوه با حضور در زورخانه پوریای ولی روزی بیاد ماندنی را در ورزش شهرستان فیروزکوه … ادامه مطلب