محمد کریمی صاحب امتیاز رخصت پهلوان : جوانان مورد توجه امام (ره) قرار داشتند

محمد کریمی در آستانه سالگرد پیرجماران با اشاره به اینکه امام خمینی‌(ره) قرآن و سنت را ملاک شناخت دین ومبارزه با ظلم می‌دانست، به خبرنگار ۱۰۰ درصد نیوز گفت :یکی … ادامه مطلب