حمایت مدیرکل سیمای کرمان از فیلم فرشته مزاحم

حمایت مدیرکل سیمای کرمان از فیلم فرشته مزاحم و تولید مستند زنگ پهلوانی جلسه ارزیابی فیلم فرشته مزاحم در مرکز سیمای استان کرمان برگزار شد و پیرامون فیلم تولید شده … ادامه مطلب