عمل جراحی مجری تلویزیون موفقیت آمیز بود

مجید قناد مجری با سابقه و پیشکسوت تلویزیون به علت لختگی خون در مغزش ، مورد عمل جراحی قرار گرفت. سپهر قناد پسر این هنرمند ضمن تایید خبر فوق به … ادامه مطلب