خداحافظی با مردی که در کنار جوانان بود

رسیدن به منش پهلوانی گرچه همه آدمیان را میسّر است، اما مردانِ مرد توانند که این بار را تا پایان عمر بر دوش دارند. پهلوانانِ جوانمردی که همه جا می‌توان … ادامه مطلب