هنرمندان محبوب کشور در مراسم یادبود صاحب امتیاز فقید رخصت پهلوان

هنرمندان محبوب کشور در مراسم عزاداری ثامن الحجج حضور پیدا خواهندکرد و به عزاداری خواهند پرداخت . آنان در غیاب عزت الله کریمی صاحب امتیاز فقید رخصت پهلوان به منزل … ادامه مطلب