سالگرد صاحب امتیاز فقید رخصت پهلوان با حضور هنرمندان برگزار شد

۱۳ سال از خاموشی صاحب امتیاز فقید رخصت پهلوان گذشت ولی چراغ این نشریه کماکان روشن است و با تمام سختی‌ها به فعالیت خود در جهت شکوفایی ورزش پهلوانی ادامه … ادامه مطلب