ورزش زورخانه ای جزء آئین پهلوانی و سنتی ایران است

رئیس هیئت ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای ارتش و فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس، ورزش‌های زورخانه‌ای را جزو آئین‌های پهلوانی و سنتی ایرانیان دانست و گفت: در این ورزش باستانی … ادامه مطلب