دروبین سیما در زورخانه شهدای فرحزاد

دوربین سیما ، مجدداً در زورخانه شهدای فرحزاد جا خوش کرد تا تصاویری از مراسم عزاداری باستانی کاران و سینه زنی هنرمندان را ثبت و ضبط نماید. به گزارش خبرنگار … ادامه مطلب