طالبی : از تولید فیلم نذر بی بی حمایت خواهم کرد

عوامل سازنده فیلم نذربی بی با حضور در استان کرمان از کارخانه پسته بی نظیر شهرستان رفسنجان بازدید به عمل آوردند . به گزارش خبرنگار 100 درصد نیوز به نقل … ادامه مطلب