دبیر دوباره رئیس فدراسیون کشتی شد

مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی صبح روز پنجشنبه با حضور ۳۸ عضو مجمع برگزار شد و علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی انتخاب گردید. به گزارش پایگاه خبری ۱۰۰ درصد … ادامه مطلب