پریسا حیدری : نباید اجازه دهیم انتخابات فدراسیون به تعویق بیفتد

مسوول کمیته فنی انجمن اسب کرد تاکید دارد مجمع انتخاباتی در زمان مقرر برگزار شود چرا که معتقد است اهداف پشت پرده ای که به نفع جامعه ی سوارکاری نیست، … ادامه مطلب