تشکر : شبکه جهانی جام جم تنها پل ارتباطی ما با ایرانیان خارج از کشور است

بهروز تشکر با سابقه ای سی ساله در حوزه رسانه و از خبرنگاران و مجریان رادیو تلویزیون، درباره تعطیلی یا ادامه حیات شبکه جهانی جام جم گفت : طی چند … ادامه مطلب